• Tomtegraving med sprengning eller pigging

 • Graving av grøfter

  Både på privat og offentlig grunn.

 • Bygging av støttemurer med stein

  Vi setter opp maskinstablet mur i granitt eller sprengstein/naturstein.

 • Dreneringsarbeid

  Selv om dette arbeidet ikke krever ansvarsgodkjennelse,  er  det alltid tryggest å bruke en entreprenør med godkjenning!

 • Utgraving av kjellere

 • Vei og gårdsplass

  Vi planerer, klargjør for asfalterer og asfalterer.